Vi vill rikta ett stort tack till dig, att du tillsammans med alla andra 250 volontärer varit med och gjort denna kampanj möjlig.

En person kan inte göra allt, utan tillsammans så har vi skapat denna helg! Vi är så fyllda av glädje efter helgen på Stiga sports arena där du varit med och möjliggjort att flera tusen människor fått höra budskapet om hopp och Jesus.

Har du frågor eller funderingar från helgen så ber vi dig att kontakta din områdesansvarige som har koll på din arbetsgrupp.

”Tjäna herren med glädje, träd fram inför honom med jubelrop” Ps.100:2

Denna bibelvers signerade helgen, hur vi ställde upp för varandra och tjänade herren tillsammans med glädje! Stor tack för att just du var med, och välkommen att läsa på sidan ”vad händer” för att se vad man kan fortsätta vara med och göra!


Allt gott!

Snart sker satsningen Det finns Hopp på Stiga Sports Arena. Vi har ingen vanlig verksamhet i kyrkan/kyrkorna helgen 27-29 januari utan uppmuntrar alla att delta på arenan och använda sin tid, kraft och förmåga till att göra denna helg fantastisk för alla som kommer.

Viktigt är också att du planera ditt deltagande på UPPTAKTSMÖTE med bön & nattvard för alla VOLONTÄRER & alla som engagerar sig – torsdagen 26 januari kl. 18.30 i Pingstkyrkan Eskilstuna! 

Här följer enkel information om olika arbetsområden för att du ska kunna bilda dig en uppfattning och anmäla dig som volontär till ett eller flera områden. Obs! Några viktiga områden, som marknadsföring, evangelisation och uppföljning, handlar främst om insatser före och efter helgen.  

För att uppnå kampanjens mål – att tusentals människor ska få kunskap om Jesus och en möjlighet att ta emot honom personligen – vill vi vara flera hundra volontärer som på olika sätt använder våra gåvor och vår tid. Var och hur vill du vara med? Anmälan görs på hemsidan HÄR! och frågor skickas till info@det-finns-hopp.se. 

Arbetsgrupperna utan inbördes rangordning är: 

1. Bönevakt  


3. Uppföljning  

4. Marknadsföring 

5. Evangelisation 

6. Teknik   

7. Inredningsarbete 

8. Värd & väktartjänst   


10. Städning 

1. Bönevakt 

Här handlar det om konkret och uthållig bön för alla människor i Eskilstuna, Sörmland och Mälardalen och för kampanjen, att tusentals får höra om budskapet att det finns hopp för alla människor tack vara Jesus Kristus och att det får en chans att personligen ta ställning.  

 

Bönevakten fördelar böneinformation och bjuder in till bönesatsningar:  

 • Regelbundna sms till alla som vill be enskilt (eller t.ex. med familj eller hemgrupp). Anmälan för att få böne-sms skickas till administratören 070 367 1730 eller info@det-finns-hopp.se 

 • Bön varje onsdag kväll i Ärlas och Eskilstunas Pingstkyrkor (kl. 19.00 resp. kl. 18.30).  

 • Bönekedja på arenan under kampanjhelgen. Anmäl ditt intresse via mejl (adress se ovan!).  

Antal volontärer: ingen övre gräns.  

För frågor kontakta Berit Nogander info@det-finns-hopp.se 

 

2. Förbönstjänst 
(FULLT MED VOLONTÄRER, VÄLJ ETT AV DE ANDRA ALTERNATIVEN)

Många människor kommer att söka sig fram för förbön i mötena. Där vill vi att de möter kristna som tar tid att lyssna, vägleda och be för dem. Med omsorg och respekt ska de få en möjlighet att ta steg närmare Guds rike och om möjligt in i det. De ska också erbjudas möjlighet att fylla i ett kontaktkort ifall intresse finns från deras sida. Se området ”Uppföljning”! 

 

Förebedjare: 

 • är med vid upp till fyra tillfällen under kampanjhelgen 

 • deltar på träningstillfälle tisdag kväll 24 januari 

 • är medlem i någon av kyrkorna bakom kampanjen 

 

Antal volontärer : 50-100. 

För frågor kontakta Barbro Ohlson  info@det-finns-hopp.se  

3. Uppföljning  

Människor som önskar bli kontaktade av en kristen medmänniska (från någon av kyrkorna bakom kampanjen) kan fylla i ett kontaktkort, främst i samband med erbjudandet om förbön i mötena. Dessa personer får ett sms från Heart of Evangelism inom 24 timmar och blir kontaktade personligen av en ”uppföljare” inom 48 timmar. 

Kampanjens mål är inte begränsat till att sprida kunskap om Jesus och erbjuda tillfälle att ta emot honom utan även till att erbjuda stöd och gemenskap till de som så önskar genom levande kyrkor. 

Uppföljare:  

 • får namn och nummer på 2-3 personer som de kontaktar inom 48 timmar efter respektive kampanjmöte 

 • tar tid för att möta personen enskilt eller i sin kyrka så snart som möjligt (inom en vecka) 

 • är beredd att på nytt be en överlåtelsebön till Jesus med personen och att erbjuda förbön 

 • informerar om olika möjligheter att växa vidare i tron, t.ex. genom Alphakurs, hemgrupp eller gudstjänster 

 • deltar på träningstillfälle söndag kväll 15/1 

 • är medlem i någon av kyrkorna bakom kampanjen 

 

Antal volontärer: 100-150 

För frågor kontakta Carl-Vilhelm Hasselgren cv.hasselgren@pingsteskilstuna.se 

4. MARKNADSFÖRING

Vi vill göra Det finns Hopp till ett begrepp i Eskilstuna och Mälardalen. Det ska vara känt vad Det finns Hopp är, vad det innehåller och att alla är välkomna till kampanjen på arenan. 

Mycket av arbetet sker redan, men  

 • du behövs som kan sköta hemsidan och social medier 

 • du behövs som hjälper oss redigera kortfilmer för samma ändamål 

 • du behövs som vill dela ut inbjudningar i din trappuppgång, ditt hus eller på din gata 

 

Antal volontärer: ingen övre gräns 

För frågor kontakta Alberth Andersson alberth.andersson@pingsteskilstuna.se 

5. Evangelisation 

Målet med kampanjen är att bidra till att människor i Eskilstuna och Mälardalen får kunskap om och kan ta ställning till evangeliets budskap om nåd och frihet i Jesus Kristus. Uppdraget är dock inte begränsat till arenan utan gäller hela tiden och på olika sätt. Ett av målen med kampanjen är att den får bli till en katalysator för mer och samordnad evangelisation i de medverkande församlingarna.  

Men just nu behövs du: 

 • när vi pratar med människor om Jesus och bjuder in till kampanjen i olika utsatta bostadsområden varje tisdag kl. 17.30 i december och januari (uppehåll v. 52 och 1) 

 • när vi har Pannkakskyrkan på Fristadstorget varannan fredag kl. 19.30, jämna veckor 

 • när vi bönevandrar i utsatta områden på lördagar 

 • när vi erbjuder läxhjälp i Nyfors på tisdag eftermiddagar, och 

 • när vi besöker stans fritidsgårdar för att bjuda in till kampanjen. 

 

Antal volontärer: ingen övre gräns 

För frågor kontakta Alberth Andersson alberth.andersson@pingsteskilstuna.se 

 

6. Teknik (FULLT MED VOLONTÄRER, VÄLJ ETT AV DE ANDRA ALTERNATIVEN)

Stiga sport arena är en stor lokal och för att budskapet ska nå fram behövs adekvat teknik. 

Vi har engagerat BLE Eventteknik men behöver även ett flertal volontärer. Förkunskaper är välkomna men inte nödvändiga. 

 • bygga scen och hjälpa till med ljus- och ljudrigg. 

 • nedriggning och handräckning 

Antal volontärer: 10 på fredag från kl. 08.00 och framåt och 10 på söndag kl. 16. 

För frågor kontakta Marcus Eklånge info@det-finns-hopp.se  

 

Följande uppgifter behöver förkunskaper: 

 • filma för visning på storbildsskärmar 

 • lägga upp texter och bilder 

Antal volontärer: 4-5 

För frågor kontakta Malek Bakary info@det-finns-hopp.se  

7. Inredningsarbete 

Inför mötena vill vi komplettera inredningen av idrottsarenan och behöver flinka personer som: 

 • ställer upp ca. 1000 stolar framför scenen under fredag dagtid, iordningställa mellan möten och bär ut desamma till lastbilen på söndag eftermiddag/kväll 

 • ställer upp bord eller montrar i foajén och ta ner desamma efter kampanjen 

 • i samarbete med värdar markerar gångar i foajén och på parkett med avspärrningsband under fredagen  

 

Antal volontärer: 25-30 personer 

För frågor kontakta Alberth Andersson eller Samuel Widarsson info@det-finns-hopp.se  

 

8. Värd & väktartjänst   

Under kampanjen når vi många inte kyrkvana människor och det är viktigt att de möts av välkomnande och kärleksfulla människor i arenan. Värdar har där en mycket viktig uppgift men vi bygger också ett väktarteam för allas säkerhet.  

Vi söker volontärer som 

 • vill bidra till en välkomnande och varm miljö inför, under och efter de fyra sammankomsterna 

 • bemannar garderober 

 • genomför lätt städning 

 • ca. två timmar innan respektive möte får kunskap om lokaler och förhållningsregler angående utrymning, brandföreskrifter och första hjälpen 

 • har ett tänk om lugn och säkerhet och ingår i en mindre grupp som samarbetar med professionella väktare 

 • har erfarenhet från väktartjänst eller andra relevanta yrken  

 

Antal volontärer: ca 50 värdar per möte och 6-8 ”hjälpväktare” per möte 

För frågor kontakta Gustav Springare eller Nina Jennersjö info@det-finns-hopp.se 

 

9. Servering 
(FULLT MED VOLONTÄRER, VÄLJ ETT AV DE ANDRA ALTERNATIVEN)

Under kampanjen kommer många volontärer att medverka under pass på allt från 4 timmar till heldag. Både de och tillresande från Heart of Evangelism behöver mat och dryck. Därför bygger vi ett team av volontärer som: 

 • innan helgen förbereder, handlar och iordningställer matpaket, m.m. 

 • serverar alla volontärer och medverkande smörgåsar alternativt varm mat, beroende på tid i tjänst 

 

Antal volontärer: 10 personer per möte 

För frågor kontakta Lisa Westerdal-Meraoumia info@det-finns-hopp.se 

 

10. Städning 

I hyran av lokalen ingår städning efter kampanjen men under kampanjen har vi ansvar för att städa till en rimlig nivå. Detta gäller också efter kampanjen, dvs. på söndag kväll. 

Vi behöver dig som vill bidra till: 

 • en trivsam och välordnad kampanjlokal 

 • formerarande av städgrupper som ställer i ordning lokalen, toaletter och sidoutrymmen, efter varje möte på arenan  

 • återlämnar arenan i bra skick sömdag kväll inför slutstädningen  

 

Antal volontärer: 6-7 personer per möte 

För frågor kontakta Ann Hellberg info@det-finns-hopp.se